Wednesday, 10 January 2018

Déanann mic léinn leighis OÉ Gaillimh ceiliúradh ar thrí bliana déag d'Ospidéal na mBéiríní

Den tríú bliain déag as a chéile, beidh Ospidéal na mBéiríní ar oscailt in OÉ Gaillimh Déardaoin, an 18 agus Dé hAoine, an 19 Eanáir. Tiocfaidh breis agus 1,300 béirín tinn chun an ospidéil lena bhfeighlithe, 1,300 páiste bunscoile. Is é an Cumann Sláinte, craobh OÉ Gaillimh de Chónaidhm Idirnáisiúnta Chumann na Mac Léinn Leighis, agus suas le 200 mac léinn leighis agus eolaíochta a bheidh ar láimh le scrúdú leighis a dhéanamh ar na béiríní agus le cóir leighis a chur orthu. Tá súil acu go gcuideoidh an ócáid le páistí, idir 3-8 mbliana d’aois, a bheith ar a suaimhneas nuair a bheidh siad ag an dochtúir nó san ospidéal. Thar na blianta, thug páistí béiríní chuig an ospidéal agus iad ag samhlú go raibh réimse leathan tinnis ag gabháil dóibh cosúil le cluasa tinne, boilg bhreoite agus gach cineál gearán eile faoin spéir. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Sally Cahill, mac léinn leighis sa tríú bliain in OÉ Gaillimh agus comh-iniúchóir an Chumainn Sláinte: “I mbliana táimid ag déanamh ceiliúradh ar thrí bliana déag d'Ospidéal na mBéiríní. Le roinnt blianta anuas, tá méadú tagtha ar líon na scoileanna atá ag iarraidh freastal ar an ócáid agus, dá bharr sin, tá an ócáid i bhfad níos mó anois chun béiríní na Gaillimhe ar fad a leigheas. Beimid ag súil go mór na chéad ‘othair’ a fheiceáil Déardaoin, an 18 Eanáir agus tá súil againn ospidéal taitneamhach a chruthú do na páistí ar an lá.” I mbliana, tá 25 bunscoil áitiúil páirteach san ócáid, sin os cionn 1,300 páiste. Nuair a thagann na páistí chuig Ospidéal na mBéiríní ar an gcampas, rachaidh siad chuig an 'seomra feithimh', áit a mbeidh lámhchleasaithe agus maisitheoirí aghaidheanna ag fanacht leo. Ansin buailfidh na páistí agus na béiríní le foireann de Dhochtúirí Béiríní agus d’Altraí Béiríní a chuirfidh scrúdú leighis orthu. Beidh meaisíní speisialta X-gha agus MRI ag na mic léinn ar fhaitíos go mbeidís ag teastáil ó na béiríní. Beidh Cógaslann Béiríní ann chomh maith, agus beidh torthaí sláintiúla ó Burkes Fruit and Veg ann mar aon le soláthairtí leighis urraithe ag Cógaslann Matt O’Flaherty le cóir leighis a chur ar na béiríní. Nuair a bheidh an méid sin curtha díobh acu beidh deis ag na páistí spraoi a bhaint as preabchaisleán agus beidh cumann lámhchleasaíochta an choláiste i mbun siamsaíochta. Rinne Banc na hÉireann, Dunnes Stores, Oifig na gCumann in OÉ Gaillimh agus Cumann Cosanta Leighis urraíocht ar an ócáid chomh maith. Bhí an méid seo a leanas le rá ag Ríona Hughes, Oifigeach na gCumann in OÉ Gaillimh: “Is deis iontach é Ospidéal na mBéiríní don chumann chun cuireadh a thabhairt do pháistí agus a mbéiríní chuig an gcampas agus chun taithí luachmhar foghlama a thabhairt do chách. Tá sé ar cheann de na cláir for-rochtana pobail is deise agus is spraíúla atá idir lámha ag cumainn OÉ Gaillimh agus táimid an-bhródúil as chomh maith agus a éiríonn leis an ócáid. Comhghairdeas leis an gCumann Sláinte a thugann deis do líon chomh mór dár gcuid mac léinn a bheith rannpháirteach san ócáid seo do chúis chomh dearfach agus tá súil againn go mbainfidh gach a mbeidh páirteach an-sult as an gcúpla lá seo.” -Críoch-


News Archive


Events Calendar

Tuesday, 9 January 2018

The 13th annual Teddy Bear Hospital at NUI Galway will take place Thursday and Friday, 18 and 19 January. The event will see over 1,300 sick teddy bears admitted to the hospital, accompanied by their minders, 1,300 primary school children. The event is organised by the Sláinte Society, the NUI Galway branch of the International Federation of Medical Students Associations, and up to 200 medical and science students will diagnose and treat the teddy bears. In the process, they hope to help children, ranging in age from 3-8 years, feel more comfortable around doctors and hospitals. Over the years, children have come along with teddy bears suffering from an imaginative range of sore ears, sick tummies and all kinds of other weird and wonderful ailments. Sally Cahill, a third year medical student at NUI Galway and co-auditor of Sláinte Society, said: “This year we are celebrating the 13th annual Teddy Bear Hospital. Over the past couple of years, demand from schools to attend the event has increased and as a result the event has become ever bigger in an attempt to cure all of the sick teddies of Galway. We are eagerly awaiting the arrival of our first ‘patients’ on Thursday, 18 January and hope to create a relaxed and enjoyable ‘hospital’ environment for the children.” This year, 25 local primary schools are participating in the event, equating to over 1,300 children. On arrival at the Teddy Bear Hospital on campus, the children will go to the ‘waiting room’, which contains jugglers and face painters. Then the children and their teddy bears are seen by a team of Teddy Doctors and Teddy Nurses, who will examine them. The students will have specially designed X-ray and MRI machines on hand, should the teddy bears need them.  Recuperating teddy bears can avail of medical supplies from the Teddy Bear Pharmacy, stocked with healthy fruit from Burkes Fruit and Veg, along with medical supplies sponsored by Matt O’Flaherty Chemist. After all this excitement the children can enjoy a bouncy castle and entertainment from the juggling society in the college. Further sponsorship for the event came from Bank of Ireland, Dunnes Stores, NUI Galway Socs Box and Medical Protection Society. Ríona Hughes, NUI Galway’s Societies Officer, said: “The Teddy Bear hospital is a magical opportunity for the society to invite the children and their teddies to campus and provide a valuable learning experience for all. It is one of the NUI Galway societies’ most colourful and endearing community outreach programme and we are thrilled with its success. Congratulations to Sláinte Society who engage such a large number of our students in this event for such a positive purpose and we look forward to a rewarding few days for all involved.”  -Ends-

Monday, 8 January 2018

Students interested in studying at NUI Galway are invited to a CAO Information Evening on Thursday 11 January. Students, parents, guardians and guidance counsellors are invited to attend the event, which runs from 7pm to 9pm in the O’Donoghue Centre for Drama, Theatre and Performance at NUI Galway. The evening will provide a short introduction to NUI Galway, a panel discussion on supporting the transition from second level to third level education that will include representatives from Sport, Admissions, Student Support Services and a recent university graduate from the College of Arts, Social Sciences and Celtic Studies. Afterwards, staff from all colleges on campus will be on hand to answer any individual questions in relation to the wide range of courses available and other practical issues such as fees and scholarships. Caroline Duggan, School Liaison Officer at NUI Galway, said: “This event is the perfect opportunity for Leaving Certificate students and their parents to get pertinent information about all of our undergraduate programmes. Some students will already have decided on what programme they want to pursue at university while other students may still be trying to make up their mind or might be looking for advice on their second, third or fourth CAO choices. This event will give them an opportunity to acquire the information they need to make informed course choices on their CAO.” Outperforming 21 other third-level institutions, NUI Galway has been named The Sunday Times University of the Year 2018. The University’s strong reputation as a centre for excellence in medical technology and across the arts and sciences, its impressive progression rates, and having the best job prospects of any other Irish university were among the reasons for the award. This award is not only based on league table position but also on an assessment under 22 criteria of the University's role on a local, national and international level. NUI Galway has also been the only university in Ireland to rise consistently in the most competitive World University Rankings. Both the QS and Times Higher Education Rankings have placed the University in a higher position year-on-year, and the University is now counted among the Top 250 universities in both rankings. According to QS, NUI Galway is among the Top 1% of universities in the world. Each year, students from all over Ireland choose NUI Galway to study unique programmes such as Drama, Creative Writing and Human Rights, an Energy Systems Engineering degree, a Maths and Education degree aimed at training Maths teachers, a Marine Science degree and Podiatric Medicine, a programme unique to Ireland. The ever-increasing popularity of NUI Galway is in-part due to its innovative programmes developed in response to the changing needs of the employment market. The University is launching seven new Arts degrees for enrolment in 2018. This includes a BA (Music) which gives students a deep immersion in the study of music history, traditional Irish music, vocal and choral skills, composition, keyboard skills, music technology and music management. The event will have representatives from across the University’s five Colleges available to answer questions about the programmes on offer, entry requirements, and placement and employment opportunities. Shannon College of Hotel Management and St Angela’s College Sligo, both NUI Galway affiliates, will also be attending the event. For more information contact Caroline Duggan, School Liaison Officer on caroline.duggan@nuigalway.ie or 087 2391219. -Ends-

Wednesday, 3 January 2018

NUI Galway and Gas Networks Ireland are leading a new transport revolution as they introduce compressed natural gas (CNG) and renewable gas for trucks, vans and buses. The ‘Causeway’ project also marks a first for NUI Galway, as this is the first time that the University has been successful in securing a funding application from the European Union’s Connecting Europe Facility. The Causeway project received approval for €6.5 million co-funding from the European Commission. Causeway will see the development of a natural gas transport re-fuelling network in Ireland.  The project will support an overall nationwide roll-out of 70 compressed natural gas filling stations. In addition to this, a renewable gas injection facility will be built in 2018. This will introduce renewable gas into the natural gas network for the first time. The work which is undertaken in Ireland will be monitored and documented by NUI Galway. This research will then be fed back to gas operators all over Europe and will assist in the development of similar projects across the continent. Commenting on the project, President of NUI Galway, Dr Jim Browne, said: “This is a major project for NUI Galway to be involved in, as it will form the basis of the first use of an alternative, sustainable transport fuel in Ireland. Within our Ryan Institute for Environment, Marine and Energy Research, in particular, we have built up a track record in sustainability research and innovation. This includes decades of scientific and engineering expertise built up in the area of renewable gas. We look forward to NUI Galway playing a key role in distilling and disseminating the results and impacts of the Causeway Project, not only for the benefit of Ireland, but to provide learnings to other EU member states too.” Denis O’Sullivan, Head of Commercial at Gas Networks Ireland, explained the importance of the project to Ireland: “Transport accounts for over one third of all energy used in Ireland. The development of a natural gas transport network will significantly de-carbonise Ireland’s commercial fleet. CNG, and the soon to be introduced renewable gas, will play a major role in making transport in Ireland cleaner. Gas Networks Ireland is determined to play an important role in facilitating the development of this new, cleaner transport network. It is particularly important that the advances we are making through this project, and through the work of NUI Galway, will play a role in changing the transport landscape throughout Europe.”  The Causeway project, which is funded under the EU’s Connecting Europe Facility (CEF), will deliver a clean energy project for Ireland’s transport sector, and in doing so, provide a template for the rest of Europe. NUI Galway is leading the dissemination element of the €25 million project. Its work will facilitate new green energy developments across Europe. Professor Charles Spillane, Director of the Ryan Institute at NUI Galway, praised the application teams: “I congratulate both the Gas Networks Ireland and Ryan Institute teams that worked together diligently, over a couple of years, to bring about the success of the Causeway application to the EU’s Connecting Europe Facility – Transport. I thank current staff Pádraic Ó hUiginn, Dr Rory Monaghan and Suzanne Nolan, amongst others, for enabling the University’s involvement in this successful application. I look forward to the infrastructural roll-out by Gas Networks Ireland and to its impacts, which will be studied and disseminated by a Ryan Institute team at NUI Galway.” -Ends-

Facebook stream